۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير
معاونت پژوهشی دانشگاه آراد
مدير كل مراكز تحقيقاتي و ارتباط با صنعت
 
   آقاي دكتر داوود ثمري   
  مدير كل  مراكز تحقيقاتي و ارتباط با صنعت
 
   پست الكترونيكي: samari@iau.ac.ir
   شماره تماس دفتر:    02147353501
 
 
 
 
                          

سوابق اجرايي:


*   معاون آموزشي پژوهشي مركز آموزش عالي امداد

*   معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوا

*   سرپرست حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

*   مشاور تحقيقات- ترويج وآموزش وزارت تعاون

*   رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر

*   رئيس مركز توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي

*   مسئول راه اندازي پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1392

*   مديركل توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي

*   مديركل مركز تحقيقاتي و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي


تحصيلات:

دكتري مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي

سوابق آموزشي

 

*   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در مقطع دكتري

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در مقطع دكتري

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در مقطع كارشناسي ارشد

*   تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر در مقطع كارشناسي ارشد

*   تدريس در كارگاههاي آموزشي مربوط به كارشناسان و سربازان سازندگي وزرات جهاد كشاورزي

*   تدريس در دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري

*   تدريس در كارگاههاي آموزشي مربوط به اعضاي مديران، هيات علمي و كا ركنان دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه هاي كارآفريني و اقتصاد دانش بنيان

*   تدريس در كارگاههاي آموزشي مربوط به كارشناسان وزارت تعاون

 

عضويت در مجامع

دستگاه هاي دولتي

دانشگاه

*   مسئول دبيرخانه ستاد برگزاري هفته منابع طبيعي كشور به مدت 5 سال

*   عضو كميسيون هماهنگي شوراهاي اسلامي روستايي وبخش وزرات جهاد سازندگي به مدت 2 سال

*   عضو كميته فني دفتر ترويج ومشاركت مردمي سازمان جگلها ومراتع كشور1374

*   كارشناس رسمي دادگستري در امور كشاورزي ومنابع طبيعي از سال1385

*   عضو كميسيون امور تعاون وزرات جهاد سازندگي به مدت 2 سال

*   قائم مقام ستاد برگزاري هفته تعاون كشور در سال 1386

*   دبير ستاد برگزاري هفته تعاون كشور در سال هاي 1387 تا 1390

*   عضو شوراي هماهنگي وزات تعاون ودانشگاه جامع علمي كاربردي1388

*   رييس كارگروه توسعه فرهنگ مشاركت وتعاون ستاد همكاري هاي مشترك وزارتين تعاون وآموزش وپرورش

*   رييس كارگروه بكارگيري ونظارت بر سربازان تعاون يار وزارت تعاون

*   عضو كارگروه ارتقا بهره وري وكارآفريني ٬گسترش آموزش ها وافزايش اشتغال برنامه پنجم توسعه كشور

*   عضو شوراي سياستگذاري چهارمين جشنواره كارآفرينان برتر كشور

*   عضو كميته علمي هفته منابع طبيعي در سال 1379

*   دبيرستاد جشواره انتخاب تعاوني هاي برتركشور به مدت 3سال

*   عضو شوراي تحقيقات وزارت تعاون به مدت 2سال

*   عضو كميته توليدات رسانه اي وزارت تعاون

 

سوابق پژوهشي

 


*   دبير وعضو هيات تحريريه مجله علمي آموزشي امداد پژوهان از سال1381تا1385

*   مدير داخلي و عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي دانش كشاورزي از سال1384 تا 1390

*   عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي دانش زيستي از سال1384تا1387

*   عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي پژوهش اقتصاد روستا از سال 1393 تا كنون

*   انتشار 30 مقاله علمي پژوهشي در مجلات داخلي

*   انتشار مقاله در بيش از 50 كنفرانس ملي و بين المللي

*   انتشار 10 مقاله ISI در مجلات معتبر بين المللي

*   مدير، مجري، همكار و ناظر بيش از 30 طرح تحقيقاتي

*   تأليف، ترجمه ويراستاري 15 جلدكتاب علمي

*   شركت در بيش از 60 كارگاه علمي- آموزشي در زمينه هاي تخصصي

*   راهنمايي و مشاور بيش از 50 پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري

دبيري، كميته علمي و اجرايي بيش از 40 همايش ملي و بين المللي

*   عضو شوراي پژوهشي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي به مدت 3سال

*   دبير شوراي پژوهشي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي به مدت 2سال

*   رئيس شوراهاي پژوهش و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين به مدت 4سال

*   نايب رئيس شوراهاي بورس و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين به مدت 4سال

*   عضو كميسيون بازنگري قوانين و مقررات پژوهشي معاونت پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي1384

*   عضو و نايب رئيس هيات مديره انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي ايران از سال 1389 به مدت دو دوره

*   عضو كميسيون طرحهاي پژوهشي معاونت پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به مدت 2سال

*   عضو ستاد برگزاري هفته پزوهش در دانشگاه آزاد اسلامي1385

*   عضو ستاد برگزاري همايش ربع قرن تلاش وبالندگي دانشگاه آزاد اسلامي1385

*   عضوكميته هدايت طرحهاي مرتبط با مسايل ومشكلات دانشگاه آزاد اسلامي1385

*   عضو ستاد برگزاري نخستين جشنواره سراسري فناوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي 1385

*   عضو ستاد برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي وفن بازار دانشگاه آزاد اسلامي1384

*   عضو اصلي هيات انتظامي بدوي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين به مدت 1سال

*   عضو كميته ساماندهي نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين 1385

*   عضو ثابت گروه كاري ايجاد فرصت هاي شغلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين 1385

*   عضو و مسئول علمي بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين 1385

*   عضوكميته بررسي طرحها ي پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي1392

*   عضو كميته گسترش موسسه آموزش عالي علمي كاربردي فرهنگ وهنر1392

*   عضو شوراي راهبردي حمايت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامي1392 تا كنون

*   دبير و عضو شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي 1392 تا كنون

*   دبير وعضو شوراي سياستگذاري وراهبري مراكز رشددانشگاه آزاد اسلامي1391 تا كنون

*   دبير وعضوستاد هفته پژوهش وفناوري دانشگاه آزاد اسلامي1391 تا كنون

*   عضو كميته داروان ارزيابي اختراعات و طرح هاي نوآورانه سومين المپياد بين المللي مخترعان، مبتكران و نوآوران

*   دبير برگزاري جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي از 1391 تا كنون

*   عضويت در كميته اصلاح آيين نامه مربوط به نخبگان و  استعدادهاي درخشان ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان

*   دبير كميته ارزش گذاري فناوري دانشگاه 1396

تاریخ به روزرسانی: 1397/06/21
تعداد بازدید: 0
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
بازدیدکنندگان سایت
اوقات شرعی
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal