۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند
معاونت پژوهشی دانشگاه آراد
​تحول در نظام آموزش عالي كشور حتما از محل دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود/وجود ديوان‌سالاري اداري بسيار پيچيده در امور پژوهشي و تحقيقاتي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در پانزدهمين گردهمايي سراسري معاونان پژوهش و فناوري اين دانشگاه تاكيد كرد: مشكل امروز دانشگاه هاي كشور بازاريابي براي فروش محصولات پژوهشي است.
تصوير مطلب برنامه دانشگاه آزاد اسلامي براي جذب نخبگان فاقد مدرك دانشگاهي در پارك علم و فناوري
 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر فرهاد رهبر با ابراز خرسندي از حضور در جمع علمي معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي گفت: بدون شك نتايج برگزاري اين گردهمايي در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي دانشگاه تاثير خواهد داشت.

دكتر فرهاد رهبر با تاكيد بر آسيب شناسي در حوزه علم، فناوري و پژوهش ، گفت: براساس اين آسيب شناسي مي توان برنامه ريزي براي رفع مشكلات و موانع انجام داد تا به اين وسيله راه براي حركت پژوهشگر و رسيدن به اهداف پژوهشي هموار شود.

مهمترين چالش حوزه پژوهش، مديريت دانش است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه اولين و مهمترين مشكل و چالش در امر پژوهش، مديريت دانش است، گفت: مديريت دانش در سطوح مختلف مي تواند مورد توجه قرار گيرد. بخشي از اين موضوع مربوط به معاونت هاي پژوهش و فناوري واحدها و بخش ديگر آن مربوط به سطح ملي و كلان مي شود.

وي افزود: ما در سطح ملي يك الگوي مديريت علمي و پژوهشي مناسب در مراكز علمي و پژوهشي در دانشگاه ها نداريم، به اين صورت كه راهبردهاي تحقيقاتي درازمدت تعريف نشده يا اگر تعريف شده به صورت روشن و شفاف مطرح نشده و اين راهبردها در سطح كشور ترويج و به اطلاع عموم نرسيده است.

دكتر فرهاد رهبر با تاكيد بر اينكه امروز اولويت هاي تحقيقاتي خود را در سطح كشور گم كرده ايم، گفت: اولويت هاي تحقيقاتي ما غيرواقعي است و دليل اين موضوع نبود يك رويكرد نظام‌مند و سيستماتيك در تحليل و تبيين نيازمندي هاست. مصداق بارز اين امر وجود بيشمار رساله هاي دكتري و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد است كه هرساله در كشور به اتمام مي رسد، اما چند درصد از اين پژوهش ها منطبق بر نيازهاي كشور است؟

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به ضعف مديريت پژوهشي ، گفت: نتيجه اين امر آن است كه ما تمام امكانات پژوهشي خود را در نبود مديريت دانش و پژوهش هدر مي دهيم.

وي با بيان اينكه يك ديوار بي اعتمادي بين عمل و اجرا و دانش و پژوهش وجود دارد، گفت: هركدام از اين موضوعات به يك سمت خاصي مي رود و اين موضوع بسيار مخرب است.

دكتر فرهاد رهبر با اشاره به اينكه امروز بسياري از پژوهش ها و نتايج آن، واقع بينانه و منطبق بر نياز كشور نيست، اظهار داشت: امروز دانشگاه هاي ما در خلاء دانشگاه هاي نسل دوم مانده اند به طوري كه دانشگاه هاي كشور رتبه خوبي در توليد مقاله و تحقيقات دارند، اما بسيار اندك از اين مقالات براي حل مسائل كشور بهره برداري مي شود.

وي خاطرنشان كرد: مقصر اين موضوع از يك طرف ما به عنوان پژوهشگر هستيم كه منطبق بر واقعيات تحقيقات خود را انجام نمي دهيم و از يك طرف بي توجهي و بي اعتمادي مديران اجرايي كشور نسبت به يافته هاي تحقيقاتي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به بي اعتمادي مديران اجرايي كشور به استفاده از دانش و يافته هاي پژوهشي گفت: يكي از مصاديق اين موضوع اين است كه سالانه 80ميليارد دلار واردات وارد كشور مي شود كه بخش قابل توجهي از آن با هزينه كمتر امكان توليد در كشور را دارد، اما اين امر تحقق پيدا نمي كند. دليل اين موضوع منفعتي است كه در واردات براي برخي دستگاه ها وجود دارد كه اين منفعت مانع تأمين محصولات از داخل خواهد شد.

دكتر فرهاد رهبر افزود: اين منافع بايد با شفاف سازي از بين برود، چرا كه به كشور آسيب مي رساند.

وي با بيان اينكه ساختار اداري معيوب كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: براي حل مشكلات پژوهشي اين موضوع بايد در دستوركار قرار گيرد. يك مشكل ديگر نبود جايگاه و سازمان براي بكارگيري نتايج تحقيقات و عرضه آنها در دانشگاه هاست كه اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.

دكتر فرهاد رهبر با بيان اينكه در اكثر دانشگاه هاي معتبر دنيا اساتيد در حال ارتباط با صنعت براي حل مسائل جامعه هستند، گفت: اين اساتيد با تشكيل يك تيم تحقيقاتي از دانشجويان خود سعي در حل مسائل كشورهاي خود دارند كه اين موضوع بايد در دانشگاه هاي كشور نيز مورد توجه قرار گيرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود: چند درصد از اساتيد ما اين اقدام سيستماتيك را در كشور انجام مي دهند و يا اينكه دانشگاه ها به چه ميزان اين امكان را براي اساتيد فراهم كرده اند؟ متاسفانه درصد بسيار كمي به اين امر اختصاص مي يابد.

مشكل فرهنگي و ساختاري در درون دانشگاه يكي از موانع كشور در امر پژوهش است

دكتر فرهاد رهبر با تاكيد بر اينكه نظام آموزش عالي كشور صرفاً آموزش براي آموزش است، گفت: يكي ديگر از مشكلات ما در امر پژوهش، مشكل فرهنگي و ساختاري در درون دانشگاه است. نظام آموزش عالي كشور يك نظام آموزش‌محور نه پژوهش‌محور است. اين نظام فاقد يك ساختار مناسب براي پرورش محقق تواناست.

وي با بيان اينكه در كشور ما پژوهش صرفاً براي توليد مقاله صورت مي گيرد، گفت: درصد كمي از امر پژوهش براي توليد محتواي آموزشي انجام مي شود كه اين موضوع بسيار تاسف‌برانگيز است چرا كه در دانشگاه هاي برتر دنيا اساتيد با انجام پژوهش از نتايج آن براي استفاده از محتواي آموزشي بهره‌مند مي شوند.

تحول در نظام آموزش عالي كشور حتما از محل دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه اين دانشگاه حدود 50درصد آموزش عالي كشور را برعهده دارد، گفت: اگر قرار است تحولي در نظام آموزش عالي كشور صورت گيرد، حتماً از محل دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود و اراده مجموعه اين دانشگاه، اين امر را محقق خواهد كرد.

دكتر فرهاد رهبر با بيان اينكه ما بايد اول مشكلات امر پژوهش را مطرح كرده و بعد براي آنها راهكار ارائه دهيم، گفت: نتيجه عدم بهره برداري از امر پژوهش، ضعف سرمايه گذاري براي توليد دانش و عدم توجه به تفكر و انديشه خواهد بود.

خلاقيت و ابتكار در نظام آموزش كشور بسيار اندك است

وي با بيان اينكه در حال حاضر آموزش در كشور ما صرفاً يك آموزش حافظه‌محور است، گفت: سهم خلاقيت، ابتكار و زايش انديشه و فكر در نظام آموزش كشور بسيار اندك است، به اين دليل كه اساساً باور به پژوهش و حل مسئله در سطح ملي و كشور وجود ندارد.

دكتر فرهاد رهبر با بيان اينكه ما دانشگاهيان نيز نيازسنجي مناسبي انجام نداده ايم، گفت: ‌كار پژوهشي يك امر تيمي است و متاسفانه كار گروهي در كشور ما بسيار ضعيف است و بايد راهكارهايي براي حل اين مسئله انديشيد.

وجود ديوان‌سالاري اداري بسيار پيچيده در امور پژوهشي و تحقيقاتي در كشور

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به يك دسته ديگر از مشكلات مربوط به امر پژوهش گفت: قوانين و مقررات در امر پژوهش يكي ديگر از مشكلات اساسي ماست. ديوان‌سالاري اداري بسيار پيچيده اي در امور پژوهشي و تحقيقاتي در كشور وجود دارد كه دست و پاي همه محققان را بسته است. استانداردهاي پژوهشي در كشور بسيار ضعيف و فاقد توانايي لازم براي هدايت پژوهش و پژوهشگر است. آيين‌نامه هاي موجود در دانشگاه نيز منطبق با اهداف پژوهشي نيست.

وي با تاكيد بر اينكه نظام آموزش عالي كشور يك ساز ناهماهنگ مي زند و داراي هارموني در رفتار نيست، گفت: ما بايد بتوانيم مشكلات امر پژوهش را در كشور حل كرده و راه را براي پژوهشگران هموار كنيم. در آن صورت مي توانيم از دانشجويان دكتري براي حل مسائل كشور از طريق انجام پژوهش بهره برداري كنيم.

دكتر فرهاد رهبر خطاب به معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ‌براي مشكلات امر پژوهش راه‌حل پيدا كنيد تا بتوانيد در مجموعه دانشگاه تحول به وجود آوريد.

لزوم احترام به پژوهشگر و امر پژوهش

دكتر فرهاد رهبر با تاكيد بر لزوم احترام به پژوهشگر و امر پژوهش گفت: در اين صورت است كه مي توانيم بهره برداري از پژوهش، سازماندهي پژوهشگران، استفاده از تجارب پژوهشگران برجسته در امر پژوهش، انتقال اين تجارب به پژوهشگران جوان و... را در پيش گيريم، بنابراين اولين و مهمترين موضوع اين است كه پژوهشگر احساس غرور كرده و بداند از طرف مسئولان مورد احترام است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: دانش مرز نمي شناسد بنابراين ما بايد يك فضاي همكاري بين‌المللي فراهم كرده تا بتوانيم از تجارب ساير پژوهشگران در دنيا نيز بهره مند شويم.

لزوم ايجاد يك سازوكار براي اعتماد بين دانشگاه و صنعت

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد يك سازوكار براي اعتماد بين دانشگاه و صنعت گفت: دولتمردان بايد بدانند كه براي حل مسائل جاري دستگاه هاي خود نياز به فكر و انديشه دارند و اين موضوع بايد از طريق ارتباط بين دانشگاه و صنعت به سرانجام برسد.

دكتر فرهاد رهبر با بيان اينكه يكي از مسائل جدي امروز دولت مشكل بيكاري و افزايش بدهكاري هاي دولت به بانك هاست، گفت: يكي از مشكلات جدي مردم، معيشت آنان است. دولتمردان بايد در حل مسئله و اين مشكلات تلاش كنند. حال اين سوال مطرح است كه چقدر دولت و دولتمردان در اتاق فكر خود از انديشمندان و صاحبنظران دانشگاهي استفاده كرده اند؟

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به بودجه سال 97 دولت گفت: در تدوين اين بودجه كه بايد مشكلات جدي كشور را حل كند، چقدر از صاحبنظران، كارشناسان و دانشگاهيان در حل مسئله استفاده شده است؟

وي با تاكيد بر اينكه دانشگاه ها بايد از دانشگاه نسل دوم به سمت دانشگاه هاي نسل سوم كه دانشگاه هاي كارآفرين هستند، حركت كنند، گفت: دانشگاه ها بايد بتوانند براي محصولات پژوهشي خود بازارايابي انجام دهند.

دكتر فرهاد رهبر تاكيد كرد: مشكل امروز دانشگاه هاي كشور بازاريابي براي فروش محصولات پژوهشي است. بنابراين يكي از ماموريت هاي اصلي معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه، ايجاد بازاريابي براي فروش اين محصولات خواهد بود.

وي با بيان اينكه مديران پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي بايد پا به پاي پژوهش و محقق حركت كنند، گفت: بايد از پژوهشگران حمايت كنيم تا راه رسيدن به هدف هاي آنها و حل مسائل كشور هموار شود.

رئيس دانشگاه آزاداسلامي با تاكيد بر اينكه برنامه ريزي بايد براساس محدودترين عامل در اختيار باشد، گفت: محدودترين عامل ما مديريت دانش، فرهنگ دانش، آيين‌نامه و قوانين و مقررات دست و پا گير و در آخر منابع و محدوديت مالي است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد مسائل و مشكلات پژوهشي در اين گردهمايي مورد بررسي قرار گرفته و راههاي برون‌رفت از چالش ها و موانع براي برنامه ريزي بهتر مشخص شود.

تاریخ:
1396/09/28
تعداد بازدید:
53
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
مجموعه تصاویر
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal