۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
معاونت پژوهشی دانشگاه آراد
نشست خبري دكتر بيژن رنجبر معاون پژوهش و فناوي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
تحصيل نخبگان در رشته دوم در دانشگاه آزاد اسلامي/برنامه ريزي براي راه اندازي دانشگاه نوآور
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر رنجبر در اين نشست با تبريك آغاز فروغ تابان ولايت امام عصر عليه السلام، اهم برنامه هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي را در هفته پژوهش و فناوري اعلام كرد. وي با بيان اينكه هفته پژوهش و فناوري با شعار "پژوهش تقاضامحور و تجاري‌سازي فناوري زيربناي توليد و اشتغال" از 22 تا 26 آذرماه در سه سطح واحدها، استان ها و ملي برگزار خواهد شد، گفت: برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن‌بازار، رونمايي از دستاوردهاي جديد، برگزاري جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري ، برگزاري نشست هاي تخصصي، سمينارهاي علمي، همايش هاي استاني، برگزاري كارگاه ها، سخنراني هاي علمي و پژوهشي و... ازجمله برنامه هايي است كه در هفته پژوهش و فناوري اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر رنجبر در اين نشست با تبريك آغاز فروغ تابان ولايت امام عصر عليه السلام، اهم برنامه هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي را در هفته پژوهش و فناوري اعلام كرد.

وي با بيان اينكه هفته پژوهش و فناوري با شعار "پژوهش تقاضامحور و تجاري‌سازي فناوري زيربناي توليد و اشتغال" از 22 تا 26 آذرماه در سه سطح واحدها، استان ها و ملي برگزار خواهد شد، گفت: برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن‌بازار، رونمايي از دستاوردهاي جديد، برگزاري جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري ، برگزاري نشست هاي تخصصي، سمينارهاي علمي، همايش هاي استاني، برگزاري كارگاه ها، سخنراني هاي علمي و پژوهشي و... ازجمله برنامه هايي است كه در هفته پژوهش و فناوري اجرا خواهد شد.

وي با اشاره به تشكيل ستاد هفته پژوهش و فناوري در استان ها، اظهار داشت: همانند سالهاي گذشته ضمن اطلاع رساني به واحدهاي دانشگاهي تابعه و تشكيل ستاد هفته پژوهش و فناوري در آن استان ( متشكل از دبير هيات امناي استان، رئيس شوراي پژوهش و فناوري استان، دو تن از روساي واحدهاي دانشگاهي استان و سه تن از معاونان پژوهش و فناوري برگزيده آن استان به عنوان اعضاي ستاد) مقرر شد واحدها نسبت به انتخاب و معرفي يك نفر از پژوهشگران برگزيده آن استان در هريك از گروه هاي هفت گانه ( علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي، هنر و پزشكي) اقدام كنند.

معاون پژوهش و فناوي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: از افراد معرفي شده توسط واحدهاي دانشگاه به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامي تقدير خواهد شد. علاوه بر اين اسامي پژوهشگران برتر دانشگاه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري ارسال مي شود تا در رقابت با ساير پژوهشگران و محققان كشور حائز مقام شوند.

دكتررنجبر خاطر نشان كرد: سعي شده در انتخاب پژوهشگران موضوع تجاري سازي و توجه به علم نافع مورد تاكيد جدي قرار گيرد.

برگزاري پانزدهمين گردهمايي معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي

وي با اشاره به برگزاري پانزدهمين گردهمايي معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در 26 آذر ماه، گفت: اين گردهمايي به منظور تبيين سياست ها و راهبردهاي دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري با سخنراني دكتر ولايتي رئيس هيات موسس و هيات امنا و دكتر فرهاد رهبر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي برگزار خواهد شد.

دكتر رنجبر در ادامه با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسلامي در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري نيز حضور فعالي خواهد داشت، گفت: در اين نمايشگاه كه از 22 تا 26 آذر ماه برگزار خواهد شد، 150 محصول پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي متشكل از مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان عرضه خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين با تبريك پيشاپيش روز دانشجو و هفته وحدت حوزه دانشگاه، ابراز اميدواري كرد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي بيش از پيش در راستاي ارتقاي پژوهش و فناوري كشور فعاليت و خدمت كند.

وي در ادامه با اشاره به يكي ديگر از برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي در هفته پژوهش و فناوري، اظهار داشت: كارگاه آموزشي تجاري سازي فناوري، چالش ها و راهبردها با مشاركت نمايندگان سازمان جهاني مالكيت فرهنگي و سازمان ثبت اسناد در تاريخ 20 آذر ماه و به منظور حل مشكلات و مسائل شركت هاي دانش بنيان در 8 دانشگاه كشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامي برگزار خواهد شد.

دكتر رنجبر خاطر نشان كرد: همچنين دانشگاه آزاد اسلامي در نظر دارد در هفته پژوهش و فناوري، تشويق هاي مالي به منظور تقدير از پژوهشگران و متناسب با درجه واحدهاي دانشگاه اختصاص دهد.

تحصيل نخبگان در رشته دوم در دانشگاه آزاد اسلامي

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه با بيان اينكه در حال تدوين آيين نامه جذب نخبگان در اين دانشگاه هستيم و تحصيل نخبگان در رشته دوم در دانشگاه يكي از زمينه‌هاي اين آئين‌نامه است، گفت: با توجه به پتانسيل‌هاي موجود دانشگاه، آئين‌نامه جذب نخبگان تدوين خواهد شد و بر اساس اين آئين‌نامه، بسته‌هاي حمايتي از نخبه‌هاي داخل و خارج از دانشگاه طراحي مي شود.

وي خاطر نشان كرد: بر اساس آيين نامه جذب نخبگان، تلاش داريم تا بستري را فراهم كنيم كه نخبگاني كه در ديگر دانشگاه‌هاي كشور مشغول به تحصيل هستند، بتوانند در اين دانشگاه رشته دوم خود را بخوانند.

رنجبر ابراز اميدواري كرد: طي يك ماه آينده اين آيين نامه با همكاري معاونت‌هاي مختلف و تصويب درهيأت رئيسه و هيأت امناي دانشگاه اجرايي شود.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي افزود: ما در نظر داريم تا با برنامه ريزي و جذب نخبگان بي مدرك در اين دانشگاه از پتانسيل آنها نيز استفاده كنيم.

تبديل دانشگاه آزاد اسلامي به دانشگاه ايراني متناسب با نيازهاي كشور

وي با بيان اينكه ما برنامه داريم تا به سمت دانشگاه‌هاي نسل سوم و چهارم حركت كنيم، اظهار داشت: علاوه بر اين موضوع يكي از برنامه هاي اصلي ما تبديل به دانشگاه ايراني متناسب با نيازهاي كشور است.

دكتر رنجبر در خصوص برنامه‌هاي اين دانشگاه براي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي گفت: حوزه پژوهش‌هاي تحصيلات تكميلي، زيرمجموعه معاونت پژوهشي اين دانشگاه قرار گرفته است. مقرر شده تا با برنامه ريزي هاي صورت گرفته پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري اين دانشگاه به سمت حل مشكلات و مسائل كشور سوق داده شود كه دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه، اين وظيفه را بر عهده دارد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: باشگاه پژوهشگران جوان اين دانشگاه 300 دفتر در واحدهاي سراسر كشور دارد كه از طريق اين دفاتر مي‌توانيم نيازهاي صنايع و استان‌هاي كشور را شناسايي كنيم و متناسب با نيازها و پتانسيل‌هاي موجود، پايان‌نامه‌هاي دوران تحصيلات تكميلي را هدفمند كنيم.

دكتر رنجبر افزود: دانشجويان تحصيلات تكميلي اين دانشگاه براي فارغ‌التحصيلي نيازمند ارائه مقاله هستند كه در حال بررسي هستيم تا اگر پايان‌نامه‌اي منجر به ثبت پتنت مي‌شود، دانشجو بتواند مراحل فارغ‌التحصيلي خود را طي كند.

دكتر رنجبر در ادامه درباره تعامل دانشگاه آزاد اسلامي با صنعت و مذاكرات صورت گرفته در اين زمينه گفت:‌ مذاكرات‌ دانشگاه با صاحبان صنايع مختلف شروع شده و چند پروژه و موضوع در اين زمينه به دكتر فرهاد رهبر ارجاع شده است. در حال حاضر مشغول رايزني‌ها در اين زمينه هستيم تا با استفاده از ظرفيت پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي بتوانيم به قراردادهاي واقعي با صنايع برسيم.

برنامه ريزي براي راه اندازي دانشگاه نوآور

دكتر رنجبر در ادامه از ايجاد دانشگاه نوآور از سوي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد و گفت: اين دانشگاه براي ارتباط شركت‌هاي دانش‌بنيان با دانشگاه و بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد دانش‌بنيان تشكيل مي‌شود در حال حاضر كميته‌اي سه نفره متشكل از بنده، دكتر حبيب آراسته‌راد رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و دكتر مهدي تهرانچي رئيس واحد تهران مركز راه‌اندازي اين دانشگاه را دنبال مي كنند.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: با توجه به اينكه در منطقه پرديس، يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد و پارك علم و فناوري رياست جمهوري وجود دارد، برنامه داريم علاوه بر ايجاد پارك علم و فناوري اين دانشگاه در آن منطقه، دانشگاه نوآور تاسيس كنيم.

حمايت دانشگاه آزاد اسلامي از پژوهش‌ها در حوزه علوم انساني

در ادامه دكتر زماني‌زاده مدير كل امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص حمايت از پژوهش‌ها در حوزه علوم انساني گفت: نقصان بزرگي كه در حوزه علوم انساني وجود دارد ترجمه مقالات علوم انساني محققان كشورمان به زبان انگليسي است. دكتر رنجبر در اين زمينه دستور داده‌اند كه افراد نخبه به پژوهشگاه مركزي دعوت شوند و مقالات وزين حوزه علوم انساني را ترجمه كنند. اين موضوع باعث مي‌شود بسياري از يافته‌هاي حوزه علوم انساني كشورمان در مجلات خارجي منتشر شوند و برون‌داد علوم انساني در خارج از كشور بيشتر شود.

زماني زاده يكي از اهداف دانشگاه آزاد اسلامي را ارتباط با دنيا دانست و گفت: استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي و تبادل استاد و دانشجو از اولويت‌هاي بين‌المللي‌سازي دانشگاه آزاد اسلامي است.همچنين واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي ملزم شده‌اند كه طي مذاكره با صنايع همجوار خود،طرح‌هاي صنعتي را به دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي خود بسپارند.

اعتماد وزارت نفت به دانشگاه آزاد اسلامي براي اعطاي مجدد مخزن نفتي

در ادامه دكتر داوود ثمري مدير كل دفتر توسعه و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي درباره قرارداد نفتي اين دانشگاه با وزارت نفت گفت: بر اساس قرارداد نفتي با وزارت نفت، ميدان كرنج در جنوب كشور به دانشگاه آزاد اسلامي سپرده شده است و محققان ما براي ازدياد برداشت از اين ميدان نفتي پنج مرحله را طراحي كرده‌اند اكنون روش‌هاي مختلف ازدياد برداشت مورد مطالعه قرار گرفته است و مخزن كاملا از سوي محققان شناسايي شده است و آنقدر كار خوب پيش رفته كه وزارت نفت در نظر دارد مخزن نفتي ديگري كه پيش‌بيني مي‌شود در يكى از مخازن پارس جنوبى باشد به دانشگاه آزاد اسلامي بسپارد.

وي افزود: اين قرارداد پژوهشي نيست بلكه فناوري است يعني پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي بايد ايده فناورانه براي ازدياد برداشت از ميدان نفتي كرنج ارائه دهند همچنين ما انستيتوي نفت را براي انتقال دانش فني از كشورهاي ديگر در واحد علوم و تحقيقات ايجاد كرده‌ايم و بر اين اساس از دانشگاه‌هاي نروژ و روسيه براي انتقال دانش فني كمك خواهيم گرفت با ايجاد انستيتوي نفت مشكلي براي انتقال اين دانش فني وجود ندارد و مسير هموار شده است.

در ادامه عليرضا ايرانبخش رئيس اداره كل توسعه و پشتيباني شبكه آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي از وجود 6 هزار و 739 آزمايشگاه و 3 هزار و 399 كارگاه در دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد و گفت: دو هزار و 914 كارشناس با 138 هزار و 847 دستگاه و سه هزار و 14 دستگاه هاي‌تك، 23 هزار و 405 نوع خدمت به پژوهشگران سراسر كشور ارائه مي‌دهند.

وي همچنين از انتشار كتاب ايمني زيستي در آزمايشگاه‌هاي ميكروبيولوژي و زيست پزشكي به همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز خبر داد.

دكتر موسي‌خاني سرپرست پارك‌ علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي نيز در ادامه اين نشست گفت: بر اساس پيش‌بيني‌هاي جهاني ايران و اندونزي قابليت قرار گرفتن در ميان ده كشور برتر جهان را دارند دليلي كه براي ايران براي اين پيشرفت اعلام شده وجود نسل جوان، علاقه‌مند و باهوش است.

وي همچنين هفته پژوهش را هفته تعامل با صنعت دانست و گفت: همه مسئولان مخصوصا دولت بايد از محصولات دانش‌بنيان دانشگاه‌ها در داخل و خارج از كشور حمايت كنند.

تاریخ:
1396/09/12
تعداد بازدید:
62
منبع:
iau
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
مجموعه تصاویر
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal