۱۳۹۷ شنبه ۴ فروردين
علوم پزشکی دانشگاه آراد
سمينار «پيشگيري از سرطان در زنان»
سمينار «پيشگيري از سرطان در زنان» به همت دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران و با همكاري انجمن علمي پرتودرماني سرطان ايران، داراي امتياز بازآموزي، اول و دوم آذر ماه در بيمارستان فرهيختگان برگزار مي شود. 
 
مشخصــات كلــي برنامــه
برگـزار كننده:معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي
نــــوع بــرنامــه:سمينار
عنـــوان بــرنامــه:پيشگيري از سرطان در زنان
الويت برنامه:الويت عادي
نحـــوه اجــــرا:به صورت عام
مــركز همـــكار:انجمن علمي پرتودرماني سرطان ايران |
مشخصــات دبير علمي برنامــه
نام و نام خانوادگيژاله فاضل سرجويي
هيئت علمياستاديار
عنوان رشته:[1734] زنان وزايمان* | تخصص
مشخصــات اجراي برنامــه
تاريخ شروع ثبت نام:1396/08/15
تاريخ شروع برنامه:1396/09/01
تاريخ پايان برنامه:1396/09/02
شهــر محل برگــزاري:تهران
ظرفيــت سالــن (نفــر):400
تعـــداد سخنرانــان:20
تعداد شركــت كنندگان:400
آدرس محــل برگــزاري:بزرگراه ستاري شمال - بولوار دانشگاه - شهداي حصارك - بيمارستان فرهيختگان- سالن همايش
تلفن واحد مجري:02136604854
نام واحد مجري:دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران
تلفن مركز برگزاركننده:021-47351622
نحوه پرداخت هزينه:كسر هزينه برنامه از اعتبار مالي مشمول در سامانه مركز مجري و در صورت نداشتن شارژ كافي ارائه فيش واريز وجه به حساب شماره 0104826734009 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران نزد بانك ملي كد 1510
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفيد:13.3
ساعات فعال:حداقل 5 ساعت
ماده 12:خير
شماره مجوز:209132
تاريخ كميته:1396/08/08
تاريخ مجوز:1396/08/15
صادر شده در:مركز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصي برنامــه
هــدف كلــي برنـــامه:ارتقا سطح علمي متخصصين مرتبط با سرطان زنان
هدف اختصاصي برنـامه:ارتقا سطح علمي و تعامل و تبادل اطلاعات جديد علمي و تشخيص و درمان سرطان بين متخصصين مرتبط
سابقه اجــراي برنـامــه:ندارد
اعضــاء كميته علمــي:دكتر سيد علي ابطحي متخصص اطفال - دكتر ژاله فاضل متخصص زنان و زايمان - دكتر محمد اسماعيل اكبري فوق تخصص غدد - پروفسور داريوش فرهودمتخصص ژنتيك- دكتر جعفر شاكري فلوشيپ انكولوژي پستان -دكتر مينوشاهاني فوق تخصص فيزيك پزشكي - دكتر اكرم پيمان دكتر بهداشت ناباروري - دكتر فريد نژاد دادگر متخصص راديوتراپي انكولوژي - دكتر افسانه اختياري متخصص زنان - دكتر پريچهر رامزي متخصص زنان - دكتر محمد اسلامي وقار متخصص زنان - دكتر سعيد مروتي متخصص ژنتيك - دكتر فرشته شاه محمدي متخصص زنان - دكتر رويا امدادي متخصص زنان - دكتر مريم مختاري متخصص زنان - دكتر ميترا محيط فلوشيپ انكولوژي زنان - دكتر بابك قاري زاده متخصص زنان - دكتر ركسانا دارابي متخصص زنان - دكتر خليل عليمحمدزاده دكتري مديريت خدمات بهداشتي - دكتر سيد عبدالحميد بحرينيان روانشناس باليني
زبــان ارائــه برنامـــه:فارسي
ترجمـه همزمـان برنامه:ندارد
سخنرانــان خــارجي:ندارد
روش اجــــراء:سخنراني با استفاده از اسلايد
نوآوري در اجــراء:ندارد
روش ارزشيابـــي:فرم نظر سنجي در سامانه آموزش مداوم
بررســـي نيـــاز:
1-اطلاعات اپيدميولوژيك 3-تصميمات سياست گزاران 4-نظر متخصصين 7-درخواست گروه هاي تخصصي 9-ورود اطلاعات جديد و مهارت هاي كليدي
بررســــي نياز (سايــر):اطلاعات اپيدميولوژي - تصميمات سياست گزاران - نظر متخصصين - درخواست گروههاي تخصصي -
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــيامتيــازنوع
محمداسلامي وقار5سخنراني
ركسانادارابي5سخنراني
داريوشفرهود5سخنراني
ژالهفاضل10سخنراني
بابكقاري زاده5سخنراني
روياامدادي5سخنراني
مريممختاري5سخنراني
فرشتهشاه محمدي5سخنراني
سعيدمروتي5سخنراني
فريدنژاددادگر5سخنراني
سيد عليابطحي5سخنراني
خليلعليمحمدزاده5سخنراني
پريچهررامزي5سخنراني
اكرمپيمان5سخنراني
مينوشاهاني10سخنراني
سيد عبدالحميدبحرينيان5سخنراني
افسانهاختياري5سخنراني
ميترامحيط5سخنراني
اسماعيلاكبري5سخنراني
جعفرشاكري5سخنراني
مرجانمحبوبي5سخنراني
روزهــا و ساعــت برگــزاري برنامه
تاريــخشــروعپــايــان
1396/09/0107:3017:00
1396/09/0208:0016:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهكد رشتــهرتبــهامتياز كميتههزينه روزانههزينه مجموعفقط هيئت علمي
پرتو درمانيپرتو درمانيتخصصپرتو درماني*1716اول8.25340000680000
پرستاريپرستاريكارشناسيپرستاري*1110دوم6230000460000
كارشناسي ارشدپرستاري*1410دوم6230000460000
پزشك عموميپزشكان عموميدكتراي حرفه ايپزشكان عمومي*1510دوم6230000460000
دكتراي حرفه ايپزشك عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده*1618دوم6230000460000
جراحي عمومي- جراحيزنان و زايمانتخصصزنان وزايمان*1734اول8.25340000680000
سايرتخصص هاي بالينيپزشكي قانونيتخصصپزشكي قانوني*1732اول8.25340000680000
علوم آزمايشگاهيژنتيكدكتراژنتيك انساني (ژنتيك پزشكي)1922اول8.25340000680000
ماماييدكترا بهداشت باروريدكترابهداشت باروري1935اول8.25340000680000
ماماييدكترامامايي*19121دوم6230000460000
كاردانيمامايي1019دوم6230000460000
كارشناسيمامايي*1115دوم6230000460000
كارشناسي ارشدمامايي*1419دوم6230000460000
مشاوره در ماماييكارشناسي ارشدمشاوره در مامايي1483دوم6230000460000
 
تاریخ:
1396/09/01
تعداد بازدید:
93
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal