معرفی اداره منابع الکترونیک

اطلاعات این صفحه در حال بروز رسانی می باشد.

پس از تغییرات چارت معاونت پژوهش و تاسیس دفتر گسترش علم و علم سنجی، لزوم  دگرگونی ساختار تولید علم بیش از پیش دراولویت برنامه های این حوزه قرارگرفت. با توجه به سیر سریع تولید علم در جهان و اینکه ناگزیر به برداشتن گامهای فراتر از گذشته و هم سویی با دنیای فناوری اطلاعات هستیم، اداره ی منابع الکترونیک با هدف سهولت دسترسی مراکز دانشگاهی با تحقیقات و یافته های معتبر علمی،اقدام به بستن قرارداد با بهترین کتابخانه های الکترونیکی  بین المللی کرده است. این اداره زیرساخت فنی ارتباط واحددانشگاهی با منابع معتبر بین المللی را فراهم کرده است تا از این طریق دانشجویان، اساتید و محققان امکان دسترسی ساده تر با ایده ها و نوآوریهای سایر محققان در دنیا را داشته باشند.

برخي از وظايف اين اداره عبارتند از:

  •   بستن قرارداد با ناشران معتبر منابع الکترونیک
  •   مدیریت سامانه دانشیار برای دسترسی از راه دور
  •   برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی در زمینه ی چگونگی استفاده از منابع الکترونیک،
  •   طراحی و مدیریت پورتال دفتر گسترش علم و علم سنجی و ادارات زیر مجموعه ی آن وبه روزرسانی آن
  •   مدیریت دسترسی به  پانل ارتباطی وب سایت های منابع الکترونیک و گزارش از میزان بهره مندی واحدها و کاربران مختلف
  •   طراحی، مدیریت و به روزرسانی پورتال های اداره منابع الکترونیک، اداره ارزیابی و تشویق مقالات علمی ، اداره مجلات علمی دانشگاه، اداره نشر علمی و امور کتابخانه ها
  •   اعتبارسنجی IPواحدهای مختلف
  •  پشتیبانی و پاسخگویی به واحدهای تحت پوشش دانشیار

اطلاعات اضافی