اداره مجلات علمی دانشگاه

 

اداره مجلات علمي با هدف بررسي و تاييد مجلات علمي واحدهاي دانشگاهي در سال 1382 تاسيس شد.اين اداره با برگزاري جلسه‌هاي مختلف كميسيون بررسي و تاييد مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، ضمن سياستگذاري در لزوم اهميت چاپ و انتشار مجلات علمي و زمينه‌هاي وابسته در راستاي ارتقاي سطح كمي و كيفي مجلات دانشگاه گام‌هاي موثري برداشته است. در جلسه‌هاي گذشته با اتكا به دستورالعمل‌هاي صادره از دبيرخانه كميسيون واقع در دفتر گسترش توليد علم و تاكيد مسوولان مجلات علمي اين دانشگاه بر ضرورت انتشار اين منابع در دستيابي به اهداف ترسيم شده در فعاليت‌هاي علمي منطبق با سند چشم‌انداز ايران 1404 موفقيت‌هاي چشمگير حاصل شده است.

برخي از وظايف اين اداره عبارتند از:

- ابلاغ بخشنامه‌هاي سياستگذاري و اجرائی به منظور بهبود كيفيت مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

- انعقاد تفاهم‌نامه همكاري با پايگاه اطلاعات علمي ISCو SIDبراي نمايه شدن مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه

- تكميل بانك اطلاعاتي مجلات علمي دانشگاه به صورت الكترونيكي و راه‌اندازي سامانه مديريت مجلات علمي دانشگاه

- تشكيل و راه‌اندازي كميته‌هاي تخصصي مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

- شركت در جلسه‌هاي كنسرسيوم تامين منابع علمي كشور در وزارت علوم جهت تامين منابع چاپي غيركتابي (منابع الکترونیکی) دانشگاه آزاد اسلامي

- برگزاري كارگاه آموزشي مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي براي منطقه‌هاي دانشگاه آزاداسلامی

- رايزني‌ در خصوص نمايه‌سازي مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در سايت‌هاي SCOPUS، SIDو ISC

- بررسي و تصويب اوليه امتيازات پژوهشي واحدها و ارسال آن به شوراي پژوهشي مناطق

- شركت در جلسه‌هاي شوراي سياستگذاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص برگزاري هفته كتاب

- پيگيري تفاهم‌نامه همکاری با موسسه انتشاراتی Springerبراي ارائه 30 مجله منتخب انگلیسی زبان دانشگاه به شكل Open accessو ایندکس مجلات در فهرست مجلات معتبر بین‌المللی ISI

- ارتباط دائمي با كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي هماهنگي با آن كميسيون و همچنين پيگيري رتبه مجلات دانشگاه آزاد اسلامي