اداره حمایت از اختراعات و ثبت پتنت

 

باتوجه به وجود پتانسیل قوی اختراعات و نوآوری‌ها در دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه و عدم وجود برنامه‌ای منسجم به منظور شناسایی، ثبت، حمایت و هدایت اختراعات و نوآوری‌ها در دانشگاه، «اداره ثبت اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه» برای پوشش اين خلا در دفتر گسترش تولید علم آغاز به فعالیت کرد. آیین‌نامه «حمایت از اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌های دانشگاه آزاد اسلامی» پس از مطالعه بسيار آیین‌نامه‌های ثبت اختراعات و اکتشافات داخل و خارج کشور، بررسی قوانین مربوط، روش کار دریافت patent، مطالعه فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و آسیب‌شناسی روش‌های ثبت اختراع و اکتشاف در داخل کشور تهیه شد.  بخشنامه تكميلي حمايت از اختراعات و نوآوري‌هاي علمي، فني وهنري در تاريخ 89/5/26 تهيه و به واحدهاي دانشگاهي ارسال گرديد.

برخي از اقدامات اجرايي و وظايف اين اداره عبارتند از:

- ارتباط همكاري نزديك با سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كشور جهت عضويت دانشگاه آزاد اسلامي در كنار 11 مرجع معتبر علمي كشور در اعطاي تاييديه علمي به نوآوران و مخترعان دانشگاه آزاد اسلامي

- فراهم آوردن مقدمات لازم براي راه‌اندازي پيشخوان الكترونيك جهت تسهيل در امور مخترعان دانشگاه آزاد اسلامي با اداره ثبت مالكيت‌هاي صنعتي (اداره حمايت از اختراعات و اكتشافات كشور)

- تهیه چارچوب‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی

- تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته تاییدکننده علمی اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌ها

- شناسایی اختراعات، ابداعات و اکتشافات اعضای هیات علمی و دانشجویان

- برگزاري كارگاه آشنايي با روند ثبت اختراعات، مسايل حقوقي اختراعات،آشنايي با روند و نحوه حمايت دانشگاه از اختراعات و كارگاه چهار روزه روساي شوراي پژوهشي واحدهاي دانشگاهي

- برگزاري جلسات شوراي راهبردي ثبت و حمايت از نوآوري‌هاي علمي، فني و هنري اعضای هیات علمی و دانشجویان

- همكاري در برگزاري المپيادهاي اختراعات در واحدهاي دانشگاهي

- تهیه بانک اختراعات و نوآوری‌های دانشگاه