نخستین كارگاه آموزشي مشورتي مديران مراكز رشد فناوري واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

 

نخستین كارگاه آموزشي مشورتي مديران مراكز رشد فناوري واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متقاضی راه اندازی مراکز رشد با موضوع تهيه برنامه كسب و كار (BP) تاریخ یازدهم اسفند ماه  با حضور 30 نفر از 28 واحد دانشگاهی در سالن کنفرانس میهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد .

دکتر ثمری مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی هدف از این کارگاه  را توانمند سازی مدیران مراکز رشد برای توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان و بستر سازی لازم برای استفاده از نتایج تحقیقات ، ایده ها و اختراعات در واحد های دانشگاهی عنوان کرد .

در ادامه دکتر ثمری ضمن اشاره به اهمیت مراکز رشد افزودند  در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 40 مرکز رشد واحد فناور دارد که 16 مرکز از شورای سیاستگذاری و راهبری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی  و 24 مرکز به صورت اقماری از پارک های علم و فناوری استان ها مجوز فعالیت دریافت نموده اند .

ایشان خاطر نشان شدند پایش و نظارت مستمر مراکز رشد از اهم برنامه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه می باشد و این مراکز رشد بایستی استانداردهای لازم را برای فعالیت کسب نمایند و به سوی کیفی شدن فعالیت خود توجه داشته باشند  و شبکه سازی مراکز رشد واحد های دانشگاهی از دیگر برنامه های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه می باشد.