تشریح برگزاری جشنواره علمی ، پژوهشی و فناوری (فرهیختگان) دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر افشار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اظهار داشتند هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد بستری مناسب جهت تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری  شناسایی و معرفی پژوهشگران، فنآوران و نوآوران و كشف استعدادهاي برتر در زمينه­هاي مختلف علمي و صنعتي ، ایجاد انگیزه در  مخترعان، مبتکران، نوآوران و فن­آفرینان داخلی ،گسترش تجربه­های علمی و فنی و ايجاد زمينه تعامل و همكاري علمي بين محققين و  فراهم سازی فضایی پرشور و رقابتی بین اندیشمندان و دانشمندان می باشد .

وی ادامه داد این جشنواره بصورت ملی و در گستره واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در کشور و واحدهای دانشگاهی برون مرزی در گروههاي عمده آموزشي (علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، هنرو معماري، پزشكي ، كشاورزي ودامپزشكي)برگزار می­گرددو از برترین های پژوهش و فناوري دانشگاه شامل: کتاب ، مجله علمي ،مقاله، طرح پژوهشی ، انجمن علمي ادبي و هنري، مرکز تحقیقات ، مرکز رشد، واحد فناور ، شركت هاي دانش بنيان، نوآوری، مخترع، اختراع تجاری شده، ، رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد ، پژوهشگر و مدیر پژوهشی در سه شاخه هیات علمی، دانشجویی و دانش آموزی برگزیده و توسط مسئولین دانشگاه تقدیر بعمل خواهد آمد . ضمناً آثار برگزیده مرتبط با اندیشه های امام خمینی (ره) نیز در بخش ویژه ای مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

سپس معاون پژوهش و فناوری به روند اجرایی انتخاب و برگزاری جشنواره اشاره داشتند و فرمودند متقاضیان و دارندگان شرایط شرکت در بخشهای مختلف جشنواره بایستی ثبت نام اولیه در وب سایت (frt.iau.ir)جشنواره تا تاریخ 1392/05/31 انجام و مدارک و فرمهای تکمیل شده را تحویل معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی دهند که در غیر این صورت در مرحله داوری پذیرفته نخواهد شد و واحد های دانشگاهی نیز مدارک ثبت نام کنندگان در وب سایت جشنواره را بررسی و پس از ارزیابی اولیه و بر حسب امتیازات کسب شده (بر اساس دستوالعمل جشنواره) حداکثر تا تاریخ 1392/06/15 به دبیرخانه مناطق ارسال نمایند و دبیر خانه مناطق نیز پس از بررسی و داوری در منطقه ، منتخبین خود را حداکثر تا تاریخ 1392/06/31 به دبیر خانه جشنواره مستقر در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه معاونت پژوهش و فناوری بهمراه فایل الکترونیکی و صورت جلسه ارسال نمایند .

ضمناً زمان برگزاری جشنواره مصادف با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه خواهد بود.