دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین پایه گذار علم رباتیک و تنها قطب پژوهشی رباتیک ایران

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت:  پایه گذار علم رباتیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تنها قطب پژوهشی رباتیک ایران است.

دکتر افشار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم افتتاحيه مسابقات روبوکاپ آزاد ایران، برگزاری اینگونه مسابقات را بسیار مفید و حایز اهمیت دانست و افزود: خوشبختانه این مسابقات هر سال نسبت به سال های قبل با کیفیت و وسعت بیشتری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ما در نهایت باید به سمت کاربردی کردن علم رباتیک حرکت کنیم و این مسابقات فرصت خوبی برای رقابت دانشجویان و دانش آموزان است و در ایجاد ارتــــباطات بین المللی با سایر کشورها نیز بسیار مثمرثمر است.

دکتر افشار ادامه داد: برگزاری مسابقات نباید تنها هدف ما باشد، بلکه استفاده و کاربرد این دانش در زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد، هم چنین صنایع کشور نیز باید ضمن حمایت از این دانش، از آن استفاده كنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه و گسترش مراکز رشد و ایجاد شرکت های دانش بنیان جزو برنامه ها و اولویت های اصلی ما است و امیدواریم از این طریق بتوانیم علوم جدید را بیشتر ترویج کنيم.

وی از مذاکره و امضای تفاهم نامه با وزارت علوم براي احداث پارک علم و فن آوری در استان تهران خبر داد و گفت: همه این اقدامات در مسیر کاربردی کردن علوم نوین به خصوص دانش رباتیک است.

دکتر افشار اظهار داشت: در معاونت پژوهش و فناوری یک کمیته راهبردی داریم که تصمیم گیری در خصوص مسابقات و جشنواره ها در دانشگاه آزاد اسلامي را به عهده دارد؛ ما در این کمیته برای سال 1392، 67 مسابقه و جشنواره برنامه ریزی کرده ایم که یکی از آن ها مسابقات روبوکاپ است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ما مصوبات حمایتی که در این کمیته تصویب می شود را اجرا می کنیم. در بودجه بندی های پژوهشی نیز تغییراتی را اعمال کرده ایم تا به این تربیت حمایت خود را بیشتر کنیم. در واقع کمک های مالی خود را نسبت به سال گذشته افزایش داده ایم.

وی با اشاره به قدمت علم رباتیک و مسابقات روبوکاپ ایران افزود: پایه گذار علم رباتیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است و با توافقاتی که با دکتر موسی خانی رییس این واحد انجام دادیم، این دانشگاه تنها قطب پژوهشی رباتیک ایران است.

دکتر افشار در پایان ضمن ستایش فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: به هر حال این واحد باید به سمت تجهیز هرچه بیشتر آزمایشگاه های خود و تمرکز بر روی دوره های تحصیلات تکمیلی حرکت کند.