دسترسی به اطلاعات مغز با استفاده از نرم‌افزار

دانشمندان دانشگاه ˈآکسفوردˈ توانستند اطلاعات مغزانسان را مورد دسترسی قرار دهند. محققان دانشگاه ˈآکسفوردˈبا استفاده از یک رابط حسی ساده که تنها چند صد دلار قیمت دارد،

مطالعه بیشتر...

اختصاص 60 ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي كلان پژوهشي و فناوري مصوب شوراي عالي عتف

نايب رييس شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري گفت: از مجموع 150 ميليارد تومانيكه از طرف رئيس جمهور براي توسعه زيرساخت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها به وزارت علوم اختصاص يافته بود،

مطالعه بیشتر...