اقتصاد دانش بنیان - زیربنای اقتصاد مقاومتی

دانشگاه بر مدار فناوری

معرفی 1104 محصول دانش بنیان تجاری شده یا در آستانه تجاری شدن

و مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی

لینک دانلود کتاب