صدور مجوز راه اندازی شش مرکز رشد جدید در دانشگاه آزاد اسلامی

 

جلسه شورای راهبری و سیاستگذاری مراکز رشد  دانشگاه آزاد اسلامی به منظور  تبیین و تشریح سیاستهای دانشگاه در زمینه مراکز رشد و همسو شدن با برنامه های

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری و رئیس شورای راهبری و سیاستگذاری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضاء برگزار گردید.

دکتر واشقانی فراهانی در سخنانی هدف از تشکیل این شورا را توسعه کمی و کیفی مراکز رشد و نیز سیاستگذاری مناسب و نظارت بر عملکرد این مراکز و کمک به راه اندازی در واحد های دانشگاهی و استفاده حداکثری از امکانات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی عنوان نمودند و اظهار داشتند به منظور شناسایی از ایده ها و اختراعات بایستی بستر سازی لازم از طریق دانشگاه و با حمایت همه جانبه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  برای مراکز رشد انجام شود . در ادامه  دکتر واشقانی به توانمندی های موجود و قابل دسترس دانشگاه اشاره کردند و افزودند  پایش و نظارت مستمر مراکز رشد از اهم وظایف معاونت پژوهش و فناوری است و مراکز رشد بایستی استانداردهای لازم را برای انجام  فعالیت کسب نمایند و خروجی این مراکز  تشکیل شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور توانمند می باشد.

همچنین دکتر کریمیان اقبال نماینده وزارت علوم و تحقیقات مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری گزارشی از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور ارائه نمودند وفرمودند  نگاه  وزارت علوم به مراکز رشد و دولتی و غیر دولتی یکسان می باشد و شعار وزارت علوم در این زمینه انسجام درونی و تعامل بیرونی است سپس  اظهار داشتند دانشگاه آزاد اسلامی دارای  توانمندی های بالایی است و در ابعادی قوی تر از دانشگاه های دولتی می باشد که بایستی از توانمندی ها حمایت کرد.

در این جلسه برنامه کسب و کار مراکز رشد مورد بررسی قرار گرفت و موافقت اولیه راه اندازی آن ها به تصویب رسید این مراکز شامل:  

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرج با موضوع تخصصی : سازه‌های نوین، خودرو، الکترونیک، متالورژی، 

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  قوچان با موضوع تخصصی : مهندسی شیمی و انرژی ،

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ارومیه  با موضوع تخصصی: دامپزشکی،

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  لاهیجان  با موضوع تخصصی: علوم کشاورزی و منابع طبیعی،

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  نراق  با موضوع تخصصی: نانوتکنولوژی،

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ساری با موضوع تخصصی: فناوری اطلاعات در صنعت