دكتر واشقاني فراهاني: رشد و توسعه مراکز دانش بنیان در واحدهای دانشگاهی، لازمه نوآوری و تولید علم و فن آوری

 

دكتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کشور در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه های استان گلستان در واحد آزادشهر گفت: دانشگاه آزاد  اسلامی

حاصل تایید و دور اندیشی امام راحل و تلاش مدیرانی بدون توقع در سه دهه کشور اسلامیمان بوده است.

دكتر واشقانی فراهانی افزود : اکنون دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله گسترش سطح کیفی قرار دارد و انتظار دانشگاه آزاد اسلامی و اهداف بلند مدت آن در چشم انداز 1404 تولید علم و فن آوری با تاکید بر راه اندازی و توسعه آزمایشگاهها و کارگاههای مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد در واحدها است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تمامی فعالیتهای پژوهشی واحدها را مبتنی بر ارتباط دانشگاه با صنعت دانست و گفت : مراکز پژوهشی واحدها با ارتباط با سازمانهای صنعتی و تجاری کشور و جذب نیاز های آنان قادرند ضمن تولید علم و فن آوری در تولید منابع غیر شهریه ای در واحدها نیز نقش عمده ای را ایفا کنند.

دكتر واشقانی فراهانی ضمن بازدید از آزمایشگاهها و کارکاههای آزمایشگاهی واحد آزادشهر گفت : واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور  از جمله واحد آزادشهر از امکانات و تجهیزات مطلوب و مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی برخوردار است و انتظار می رود واحدها در عین رقابت علمی، همیار و مکمل یکدیگر باشند و کشور را در پیشبرد اهداف عالیه آن یاری کنند.

در ابتدای جلسه کاظم شریعت نیا رئیس واحد آزادشهر ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای واحد گفت : فعالیتهای پژوهشی واحد آزادشهر در چند ساله اخیر افزایش مطلوبی داشته چنانکه در سال گذشته واحد آزادشهر رتبه اول را در جذب بودجه پژوهشی در استان گلستان کسب کرده است .

شریعت نیا ضرورت اقتصادی کردن ایده های پژوهشی را انکار ناپذیر دانست و گفت:  واحدهای دانشگاهی جهت حصول به درآمدهای غیر شهریه ای در زمینه های تولیدی و خدماتی نیاز به بازبینی برخی از قوانین و بخشنامه ها را دارد.  

سپس در ادامه جلسه عجم نوروزی رئیس هیات امنای منطقه 27 دانشگاه(استان گلستان)با اشاره به تنگناها و مشکلات پیش روی واحدهای استان گلستان ، ضرورت توجه به رشد شرکتهای دانش بنیان و تاسیس و تقویت مراکز رشد و فن آوری را بعنوان یکی از راههای برون رفت از برخی مشکلات واحدها دانست .