شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي شركت‌ها و موسسات دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي

 

اعضاء شورا :

 

              دكنر داود ثمري

              عليرضا عسكري گشت رودخاني

              علیرضا توکلی طرقی

               حامد افشاری

               سلیمان اسماعیل زاده­ها

               مهندس جاويد نوبخت

              غلامحسین خلف 

              علی انصاری

               محمد محمد زاده