مرکزتحقیقاتی مهندسی پیشرفته

واحد دانشگاهی: دانشگاه ازاد اسلامي واحدشهر مجلسی

تاریخ تاسیس: 1388

نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: دکتر حسن غفوری

تلفن های تماس: 03355452378  

 

اولویت های تحقیقاتی:

ارتباط و همكاري مستمر با سازمانها، واحد های صنعتي و موسسات دولتي و غير دولتي بمنظور رفع نيازهاي علمی پژوهشي و مهندسی انها از جمله بحث بومی سازی فناوری و ساخت تجهیزات، فرآیند و نرم افزارها، تدوین دانش فنی و رفع دیگر نیازهای علمی پژوهشی و مهندسی آنها از مهمترین اهداف این مرکز است

 

معرفی مختصر مرکز و دستاوردهای آن:

این مرکز دارای 5 گروه تحقیقاتی زیر می باشد:

1- گروه تحقیقاتی و مهندسی فن آوری های نوین و بهینه سازی در مهندسی مکانیک.

2- گروه تحقیقاتی و مهندسی فن آوری های نوین و بهینه سازی در مهندسی مواد.

3- گروه تحقیقاتی و مهندسی فن آوری های نوین و بهینه سازی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

4 -گروه تحقیقاتی و مهندسی فن آوری های نوین و بهینه سازی در علوم پایه

 5- گروه تحقیقاتی و مهندسی فن آوری های نوین و بهینه سازی در مهندسی برق

این مرکز هم اکنون دارای فعالیت در بخش طرح های برون دانشگاهی می باشد به گونه ای که دارای22 طرح خاتمه یافته، 5 طرح در حال اجرا، 1 طرح در حال تبادل قرارداد و بیش از 30 طرح در حال بررسی از جمله فعالیت های این مرکز می باشد. این مرکز با صنایع و دستگاه های اجرایی مختلفی از جمله شرکت فولاد مبارکه، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت فولادآلیاژی اصفهان، شرکت فولاد آلیاژی یزد، سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان، شرکت برق منطقه ای اصفهان و .... در حال تعامل و ارتباط می باشد.