مرکز تحقیقات نمک

 

 

واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحدهاي گرمسار- تهران شمال

تاریخ تاسیس:  1387

نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: دکتر داود جهانی

تلفن های تماس:      12-4225009-0232

 

اولویت های تحقیقاتی:

انواع نمکهادر زمینه ( خوراکی- داروئی-صنعتی)

 

معرفی مختصر مرکز و دستاوردهای آن:

شهرستان گرمسار70%  تولید معادن نمک استان سمنان و 40% تولید معادن نمک کشور را دارمی باشد . اين شهرستان از لحاظ تولید نمک رتبه اول را درکشور به خود اختصاص داده است ، لذا تاسیس و راه اندازی مرکز تحقیقات نمک در این شهرستان  امری ضروری به نظر می رسید ، بنا براین پس از طرح موضوع در کارگروه صنعت و معدن استان سمنان و تصویب آن در تاریخ 28/10/1383 ، و تائید شورای برنامه ریزی استان ، با  پیگیری های مستمر مجوز تاسیس به شماره 17951/123 مورخ 31/6/84 تحت  عنوان : مرکز پژوهشهای معدنی و صنعتی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان صادر گردید. این مرکز در  تاریخ 27/9/84 با حضور مسئولین وقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دانشگاه و مقامات استانی  و شهرستانی همزمان با هفته پژوهش ، افتتاح گردید . سپس به منظور تامین اعتبار از سوی سازمان مرکزی و پس از طرح در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبه مورخ 29/2/87  موافقت اصولی این مرکز صادر شد. .هم اکنون  دانشگاه آزاد اسلامی افتخار این را داردکه اولین مجوز مرکز تحقیقات نمک در کشور را دارا می باشد.

مجریان طرح مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  می باشند.

در حال حاضر این مرکز با 20 عضو هیئت علمی و یک کارشناس در رشته های زمین شناسی ، شیمی و معدن با گرایشهای مختلف مشغول به فعالیت می باشد.

از دستاوردهای مهم مرکز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • برگزاری اولین همایش ملی نمک
  • انتشار اولین مجله تخصصی نمک در سطح کشور تحت عنوان مجله نمک

سرمایه گذاری وانجام عملیات مقدماتی طرح  احداث کارخانه نمک تصفیه شده یددار با ظرفیت 40000 تن در سال