مرکز تحقیقات شیمی رازی

 

 

واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

تاریخ تاسیس: 1387

نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: روزبه جواد کلباسی

تلفن های تماس: 03213292500-03213213103

 

اولویت های تحقیقاتی:

رفع مشکلات صنایع بویژه صنایع مادر و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی به مراکز صنعتی و  دانشگاهی

 

معرفی مختصر مرکز و دستاورد های آن:

مركز تحقيقات شيمي رازي از بهمن ماه سال 1387 رسما با همت دست اندركاران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا در دانشكده شيمي اين واحد، فعاليت خود را آغاز كرد. اين مركز با 26 نفر ازاعضاء هيات علمي شروع به كار نموده كه مشغول به تحقيق مي باشند.اعضاي هيئت علمي اين مركز داراي تخصصهاي شيمي تجزيه، شيمي آلي، شيمي فيزيك، شيمي معدني، پتروشيمي، پليمرو مواد مي باشند. اين مركز مجهز به يك كتابخانه مركزي، 3 كتابخانه تخصصي و جمعا 70000 جلد كتاب و مجهز به كتابخانه ديجيتال مي باشد. همچنين داراي 26 آزمايشگاه و كارگاه با تجهيزات پيشرفته و به روز است.از آنجا كه در حدود 70 درصد از واحدهاي شيميايی استان اصفهان در محدوده اين دانشگاه قرار دارند، فرصتی است مغتنم كه اين مركز به يكي از مهمترين مراكز تحقيقاتی مبدل گردد.

هدف اصلي از تاسيس مرکز تحقيقات شيمي به کارگيري نيروي انساني اعم از اساتيد و محققين و دانشجويان و نيز امکانات پيشرفته دانشگاهي موجود براي پيشبرد و هدايت تحقيقات شيمي در جهت بهبود بخشيدن وضعيت صنعتي و خودکفائي علمي استان و برقراري ارتباط طبيعي، ساختاري و پويا با صنعت حال و آينده مي باشد. و اکنون با انجام چندين پروژه صنعتي و همکاري با صنايع بزرگ استان و کشور و ايجاد همکاري هاي دو جانبه با صنايع مختلف، اين مرکز در راه اعتلاي اهداف گفته شده پيش ميرود.

عقد 7 قرارداد طرح برون دانشگاهی و 8 طرح در دست بررسی  ، 4 تفاهم نامه با سازمانها و مراکز صنعتی ، ثبت دو اختراع  انجام 8 پروژه کارشناسی ارشد در مرکز ، انجام صدها مورد خدمات آزمایشگاهی برای سازمان ها و صنایع مختلف، برگزاری 20 دوره آموزشی و پژوهشی ، چاپ 20 مقاله ISIتوسط اعضای هایت علمی مرکز، بازدید دوجانبه از صنایع ، شرکتها و مراکز تولیدی استان و معرفی توانمندی های مرکز ، معرفی دانش آموختگان برتر واحد به مراکز صنعتی جهت همکاری گوشه ای از دستاوردهای این مرکز طی چند سال اخیر می باشد.